Исихия
Исихия 2001 
1.Преображение
2.Господи Возвах
3.Царя Фружина
4.Черномен
5.1393
6.Ветре
7.Саруяр

Исихия
Орисия 2003
 
1. Ключ
2. Родопа
3. Угар
4. Кости
5. Турски Танц
6. Проклятието
7. Чакрък
8. Въведение
9. Арамии
10. Господи Возвах
11. Ветре